Inspektor Ochrony Danych

Naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Agnieszka Klimas
Inspektor Ochrony Danych
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
Telefon: +48 34 351 05 15
Email: iod2@lubliniec.starostwo.gov.pl