Inspektor Ochrony Danych

Naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Agnieszka Klimas
Powiatowe Centrum Usług Społecznych
ul. Sobieskiego 9
42-700 Lubliniec
Telefon: +48 34 350 62 73
Email: iod2@lubliniec.starostwo.gov.pl