Wznowienie odwiedzin

Od dnia 04.08.2020r. wznawiamy odwiedziny u mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ,,Zameczek”’ ale na nowych zasadach.

1. Mieszkańców można odwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00. Termin odwiedzin należy uzgodnić z kierownikiem ZOT bądź pracownikiem socjalnym.
2. Dla podopiecznych DPS „Zameczek” został utworzony profil na komunikatorze skype pod adresem    dpszameczek@op.pl    który umożliwi kontakt z rodziną.

Termin odwiedzin należy uzgodnić z Kierownikiem Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego  bądź pracownikiem socjalnym.

3. Mieszkańca może odwiedzić tylko jedna osoba.

4. Odwiedziny odbywają się w wyznaczonym miejscu i mogą trwać maksymalnie 30 minut.

5. Osoba odwiedzająca musi bezwzględnie mieć: 
– zakryte nos i usta
– założone jednorazowe rękawiczki
– zachować dystans minimum 2 metrów
– stosować środki dezynfekcyjne

6. Osoba odwiedzająca ma obowiązek stosować się do poleceń pracowników DPS „Zameczek”


Wszystkie te ograniczenia mają na celu zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo w czasie trwania pandemii.