Jesteś tutaj:

Wznowienie odwiedzin

Informacja
Od dnia 04.08.2020r. wznawiamy odwiedziny u mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” ale na nowych zasadach.

 1. Mieszkańców można odwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00. Termin odwiedzin należy uzgodnić z kierownikiem ZOT bądź pracownikiem socjalnym.
 2. Dla podopiecznych DPS „Zameczek” został utworzony profil na komunikatorze skype pod adresem    dpszameczek@op.pl    który umożliwi kontakt z rodziną. Termin odwiedzin należy uzgodnić z Kierownikiem Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego  bądź pracownikiem socjalnym.
 3. Mieszkańca może odwiedzić tylko jedna osoba.
 4. Odwiedziny odbywają się w wyznaczonym miejscu i mogą trwać maksymalnie 30 minut.
 5. Osoba odwiedzająca musi bezwzględnie mieć:
  – zakryte nos i usta
  – założone jednorazowe rękawiczki
  – zachować dystans minimum 2 metrów
  – stosować środki dezynfekcyjne
 6. Osoba odwiedzająca ma obowiązek stosować się do poleceń pracowników DPS „Zameczek”

Wszystkie te ograniczenia mają na celu zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo w czasie trwania pandemii.

Do góry

seo