Jesteś tutaj:

Szkolenia Pracowników

Szkolenia Pracowników  DPS  „Zameczek”

W miesiącu kwietniu oraz maju odbyły się szkolenia pracowników Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego w tematyce:

„ Praw mieszkańca w kontekście podstawowych praw człowieka, pacjenta, dziecka”

-Obowiązujący standard podstawowych usług świadczony przez Domy Pomocy Społecznej

  1. prawa mieszkańca
  2. podstawy etyki zawodowej

-Prawa mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w kontekście podstawowych praw człowieka

-Znaczenie praw mieszkańca dla pracownika i mieszkańca

-Analiza „Karty praw mieszkańca” (realizacja zapisów zawartych w karcie praw mieszkańca na terenie DPS)

-Sytuacje trudne związane z nieprzestrzeganiem „Karty praw mieszkańca”- perspektywa pacjenta i pracownika

-Procedura wymogów wobec pracownika DPS

-Obowiązki mieszkańca DPS

-Oddziaływania terapeutyczne  -rodzaje, cele, zadania

-Standard usług a wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa  mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

„DPS miejscem zamieszkania i miejscem pracy-jak sobie radzić z problemami  zawodowymi”

DPS jako miejscem zamieszkania –obszary funkcjonowania, potrzeby mieszkańców, metody pracy, formy terapeutyczne

-DPS jako miejscem pracy – polityka zatrudnienia, znajomość stanowiska i środowiska pracy, kontakty interpersonalne, adaptacja zawodowa oraz warunki pracy, awans zawodowy, planowanie pracy, wypalenie zawodowe i stres

-Czym jest Wypalenie zawodowe i jak się przejawia w życiu?

-10 kroków na zawodowe sukcesy w pracy

-Ćwiczenia relaksacyjne przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu

-Problemy etyczne pracownika DPS

-Problemy mieszkańców  DPS (społeczne, emocjonalne, zdrowotne, psychologiczne)

Szkolenie zostało zorganizowane w DPS „Zameczek” ,  zrealizowane przez: Ośrodek Profilaktyki Społecznej  w Krakowie

 

Do góry

seo