Jesteś tutaj:

Zespoły Opiekuńczo-Terapeutyczne

W Domu działają zespoły opiekuńczo-terapeutyczne, do zadań których należy opracowanie indywidualnego planu wsparcia dla mieszkańca i jego realizacja. Mieszkańcy mają zapewnione bezpieczne i godne warunki życia, podnoszenie sprawności, podmiotowe traktowanie, podtrzymywanie więzi z rodziną, prowadzenie aktywnego trybu życia m. in. poprzez terapię zajęciową, rehabilitację oraz rekreację. Nasz Dom oferuje mieszkańcom różnorodne formy terapii i integracji. Mieszkańcy nasi uczestniczą w różnorodnych imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Domu, gminy, powiatu, w kraju i za granicą, które integrują ich ze społeczeństwem i ze sobą. Biorą udział w świętach państwowych, kościelnych, koncertach, festiwalach, imprezach okazjonalnych i innych.

 

Do góry

seo